Anja de Kleijn: "Mijn visie is dat passie en energie mensen tot hun recht laten komen in het uitvoeren van hun functie. Het doel van Solvia HRM is dan ook om organisaties te ondersteunen bij het inspireren, coördineren en faciliteren van professionals opdat zij kunnen werken met passie en energie."

Profiel

Solvia HRM staat voor Human Resource Management in de breedste zin van het woord! Dit kunnen wij flexibel en professioneel inzetten en maken daarbij gebruik van jarenlange ervaring, trainingen en goede online instrumenten en producten

In ons HRM model richten wij ons op het ontwikkelen en motiveren van talent door middel van inspireren, coördineren en faciliteren.

Maak kennis met de passie en energie van Solvia HRM! Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Reference case: De juiste persoon op de juiste plaats voor I.B. Kracht!

Helaas gebeurt het nog te vaak dat een functie en kandidaat geen goede match blijken. Dit is voor zowel werkgever als werknemer een forse teleurstelling. Het kost de organisatie veel geld en beide partijen veel (negatieve) energie.

Lees meer...

CarrièreBoost - maak werk van je Talent!

Maak werk van je Talent! CarrièreBoost is een interactief trainingsprogramma waarbij deelnemers met behulp van een Talent Assessment en praktische handvatten aan de slag gaan met hun talenten en inzetbaarheid. Het brengt medewerkers (weer) in beweging!

Lees meer...

Inspireren

Als ondernemer of manager is het aan u om uw mensen te inspireren. U deelt uw droom, uw visie, het waarom achter uw organisatie. Wij kunnen u helpen om uw doelstellingen duidelijk en concreet te maken en deze vervolgens te delen met uw mensen. Dit doen wij door een communicatiemix toe te passen, alsmede door de invoering van diverse processen zoals bijvoorbeeld een doelstellingencyclus en een helder inwerkprogramma.

♦ de strategie ♦

Inspireren
Coördineren

Om goed te kunnen coördineren, en daarmee de talenten van uw medewerkers optimaal te laten renderen, moet u zowel weten wat de behoeftes van uw organisatie zijn, als wat de talenten van uw professionals zijn. Wat zijn hun kernkwaliteiten en hoe zijn die te matchen met de functies binnen uw organisatie? Wij kunnen u helpen met het opstellen van functie- en competentieprofielen, de instroom van goede capaciteit door middel van competentiegericht interviewen, talentanalyses, persoonlijke ontwikkelplannen, opleidingsplannen, coaching en eventueel outplacement.

♦ instroom - doorstroom - uitstroom ♦

Coordineren
Faciliteren

Een professional moet vooral bezig zijn met het vak en dingen doen waar hij/zij passie voor heeft en energie van krijgt! Om u te helpen bij het faciliteren van uw professionals, kunnen wij diverse zaken op het vlak van HRM voor u regelen. Denk daarbij aan een marktconform beloningssysteem en arbeidsvoorwaardenpakket, opleidingsmogelijkheden, duidelijke (arbeids)overeenkomsten en regelingen (personeelshandboek, leaseautoregeling, pensioenregeling), beoordelings- en functioneringscycli en persoonlijke ontwikkelgesprekken.

♦ de praktische kant ♦

Faciliteren